mudança internacional

Per què contractar una empresa per a una mudança?

Contractar empresa mudances

Per què contractar una empresa per fer una mudança?

Quan les persones opten per canviar de casa, una de les preocupacions més grans que sorgeixen té a veure amb el trasllat de tot el mobiliari. El més complicat és que tots aquests estris arribin en perfecte estat i d'una peça al seu nou destí. De vegades, és la persona interessada la que utilitza els seus mitjans per fer el trasllat, encara que el més habitual és contractar-ne una empresa de mudances nacionals o internacionals.

Hi ha moltes raons per les que confiar en una empresa de mudances. Des d'aquí et mostrem alguns motius perquè apostis per la nostra professionalitat.

Raons per les quals has de contractar una empresa de mudances:

  • En primer lloc, perquè estalvies temps. Una empresa especialista us ofereix un servei de qualitat ràpid i eficient. El que tu faries en setmanes, nosaltres ho fem en dies, sempre tenint en compte els temps de trànsit quan es tracta de mudances internacionals.
  • Una empresa de mudances és més segura. A Passer Moving fem un inventari de les teves pertinences per portar un control estricte i perquè els teus estris estiguin localitzables en qualsevol moment. A més, les empreses de mudances tenim assegurances per garantir la teva mudança davant de qualsevol incident que pugui ocórrer.
  • Una empresa de mudances nacionals o internacionals disposa de totes les eines necessàries per procedir al desmuntatge i muntatge de tots els teus mobles. També, comptem amb el material d'embalatge necessari per evitar qualsevol dany a les teves pertinences.
  • Des de Passer Moving et oferim tranquil·litat i confiança. Sobretot quan es tracta de persones expatriades que necessiten traslladar els seus efectes a un altre país en un moment donat, i necessiten saber que estan en un lloc segur.
  • Les empreses de mudances estem informades plenament sobre les lleis vigents i la normativa de cada país. D'aquesta manera, els nostres clients no s'han de preocupar de duanes, aranzels, multes, taxes, etcètera.

 

Les mudances d'expatriats

Efectivament, les situacions dels expatriats són una mica diferents, ja que en qualsevol moment poden canviar de residència. En alguns casos per exigències burocràtiques. En altres, per motivacions personals que els portaran a canviar de destinació de manera recurrent.

Sigui com sigui, l'equip de Passer Moving és un aliat excepcional per dur a terme mudances internacionals. La clau és oferir un servei de qualitat totalment transparent perquè el nostre client confiï plenament en nosaltres.

A les mudances internacionals que es duen a terme en estats membres de la Unió Europa, no hi ha lloc a formalitats aranzelàries, encara que si duaneres als serveis marítims/aeris.Ara bé, quan es tracta de destinacions fora de la UE, cal aportar certa documentació segons el país de destinació: inventari detallat de béns mobles i efectes, fotocòpia del passaport i documents que acreditin el trasllat de residència (contracte de treball, certificat de canvi de residència emès per lajuntament, targeta de trasllat emesa per lempresa de treball, etcètera).

El transport de mobles i efectes personals requereix una sèrie de formalitats obligatòries i és en aquest moment en què és molt important comptar amb l'ajuda de professionals que disposin de les certificacions necessàries i que puguin oferir la garantia més gran en aquest sentit. D´aquesta manera, ens encarreguem de tramitar qualsevol gestió requerida.

Si estàs pensant en fer un canvi de residència i necessites més informació per realitzar la mudança de les teves pertinences ens la pots sol·licitar aquí.

COMPARTEIX AQUEST BLOG!

PUBLICACIONS RECENTS

mudança internacional
caCatalan