mudança internacional

Qüestió d'accessos

Qüestió d'accessos

A l'hora de gestionar l'operativa per a una mudança o trasllat, ja sigui una recollida o un lliurament, és de vital importància conèixer els accessos a l'habitatge o instal·lacions amb prou antelació. D'aquesta manera podrem preveure els possibles inconvenients que puguin sorgir, conformar l'equip humà i tècnic adequat i tenir una idea força aproximada del temps que pot ocupar el servei en concret.

Gestió de permisos d'estacionament i utilització de via pública

Per poder gestionar els permisos d'estacionament amb l'ajuntament pertinent, generalment heu de comptar amb l'antelació marcada per l'administració en cadascun dels casos, aquest període d'antelació per realitzar la gestió depèn de: l'espai necessari que cal reservar, els vehicles a estacionar, si és reserva d'espai o cal un tall de carrer, ja sigui parcial, total o intermitent i finalment el tipus de via on es realitzarà l'actuació, tenint en compte diversos factors: importància de la via, quantitat de trànsit que suporta habitualment, proximitat a punts complicats com podrien ser hospitals, escoles, etc. i altres característiques. Per dur a terme aquest tipus de gestions els ajuntaments solen generar unes taxes, tant de gestió com d'utilització de la via pública per realitzar serveis, les quals són molt variades i depenen de factors que només coneix l'ajuntament en qüestió i emet una cop a concedit el permís. És per això que a Passer no incloem aquestes despeses en els nostres pressupostos i ens limitem a satisfer-los per avançat per després traslladar directament als nostres clients, això sí, la nostra experiència ens indica un barem de costos que sempre intentem traslladar al client perquè compti amb aquest cost que s'afegirà al nostre pressupost, així mirem de minimitzar les sorpreses pel que fa al cost per al nostre client final.

 

Accessos a l'habitatge o oficina

A l'hora de realitzar una mudança o trasllat d'empresa, evidentment s'hauran de moure bonys de diverses mides, pesos i característiques, el mobiliari no sempre es pot desmuntar és per això que és aconsellable saber i revisar, si és possible, tot el recorregut que hauran de fer tots els elements a traslladar per tal dassegurar que es puguin portar a la seva destinació. Sempre hi ha la possibilitat que sorgeixin complicacions, portes o escales massa estretes per a aquesta base de llit de 2m x 2m que no es pot desmuntar, taules o peces de mobiliari massa àmplies per a l'escala de la finca antiga del barri de moda, peus de taula de marbre que no es pot aixecar ni amb 6 persones, etc. Per això, també és important en la mesura del possible conèixer per endavant els elements de mobiliari que traslladaran.

Tots aquests casos, no representarien gaire problema, sempre que se sàpiguen amb l'antelació suficient, per això, sempre que és possible, a Passer ens agrada fer una breu visita tècnica als domicilis o instal·lacions dels nostres clients, d'aquesta manera podem veure els elements a traslladar i els accessos d'origen i/o destinació, a fi de poder preveure la gestió de permisos d'estacionament adequada i el disseny de l'operativa més efectiu, cercant alternatives, com l'ús de plataforma elevadora externa, modificant la quantitat de mitjans humans i tècnics necessaris, etc, perquè el servei es realitzi de la manera més ràpida, efectiva i còmoda per a tothom.

 

COMPARTEIX AQUEST BLOG!

PUBLICACIONS RECENTS

mudança internacional
caCatalan