mudança internacional

Serveis professionals de digitalització de documents

Serveis professionals de digitalització de documents

Quins avantatges aporta l'externalització dels serveis professionals de digitalització de documents?

Els avantatges són múltiples. El que Passer Moving us proposa, és un procés d'externalització de tot allò que no aporta valor a la vostra empresa ia l'objectiu del vostre negoci. Entre altres la digitalització, la impressió de documents, custòdia, trasllat, etc. 

L'externalització d'aquest tipus d'activitats els permet destinar els seus recursos a allò que realment genera valor i, alhora, millorar tant la productivitat com l'accés a la informació una vegada digitalitzada.

Ut. vol estalviar costos?

Contractar aquest treball en un partner com Passer, evitarà dedicar qualsevol tipus de recurs humà o material al tediós manipulat físic dels seus documents, fet que suposa un estalvi de fins al 70% en el temps i el cost d'aquesta tasca i permet destinar aquests recursos a altre tipus d'operacions.
La nostra metodologia fa que tots els nostres clients tinguin uns costos controlats. A més, es tracta d'un servei que els podem prestar de manera immediata, ja que disposem de maquinari i programari amb la tecnologia més avançada per poder processar aquesta informació, per la qual cosa no necessita invertir en caríssims equipaments de maquinari i programari.

Molt més que un servei de digitalització de documents

Aportem valor afegit i experiència en una sèrie de tasques que com a client representaria una important utilització de recursos.

Us aportem coneixement, estructures de suport, seguretat, confidencialitat i, sobretot, un total control i traçabilitat de la informació.

Els nostres processos d'externalització han aconseguit que empreses de qualsevol dimensió confiïn en nosaltres i entenguin que, el servei que realitzem no és només un simple escaneig “de papers”, sinó que el valor és analitzar com fer-ho i en allò que poden fer amb aquests continguts posteriorment per ser tractats d'una manera eficient per part del client.

 

Aquest tipus de serveis és adequat per a qualsevol empresa?

Per la nostra experiència, tant grans corporacions com pimes es poden beneficiar d'un servei especialitzat com aquest.
Adaptem i dissenyem el servei a les vostres necessitats, abordant les diferents etapes del procés: logística documental, manipulat, classificat, digitalització, indexació, verificació i control de qualitat.


Per això, treballem en oferir preus unitaris a conceptes que resultin familiars com carpetes d'anelles o arxius definitius perquè la seva empresa sàpiga quant pagarà pel servei i quin benefici obtindrà.

 

COMPARTEIX AQUEST BLOG!

PUBLICACIONS RECENTS

mudança internacional
caCatalan