mudança internacional

Teletreball: el despatx a casa

Teletreball

Teletreball: el despatx a casa

Cada cop s'està posant més de moda ubicar un despatx al domicili dels empleats perquè alguns dies al mes puguin treballar des de casa i així des de l'empresa oferir-los un valor afegit pel que fa a la conciliació laboral i familiar. Aquesta opció actualment és possible gràcies als avenços que ens ofereix la tecnologia.

Les empreses han vist que gràcies a Internet, al correu electrònic i als telèfons mòbils es poden permetre que els seus empleats facin una jornada completa o parcial des dels seus domicilis i aconseguir així no haver de desplaçar-se a un edifici concret per exercir-ne la funció.

També és destacable que cada cop més desenvolupen i milloren programes específics perquè els treballadors estiguin connectats amb l'empresa, amb els seus companys i amb els comandaments intermedis i superiors per fer videoconferències, reunions, controlar fluxos de treball, etc. Molts d'aquests programes també permeten registrar i monitoritzar l'activitat diària dels empleats per poder justificar el desenvolupament de les seves tasques des del domicili.

Tot això ajuda a crear un món laboral que cada cop ofereix més facilitats per a aquest tipus de modalitat de treball.

El teletreball al nostre país es percep com una nova modalitat laboral, moderna i avantatjosa per a empleat i empresa, i és per això que com a responsable de personal o empresari t'has d'informar per valorar si la teva empresa proporcionarà mobiliari per als despatxos dels empleats als seus domicilis, equips informàtics, arxius, consumibles, etc. 

Aquesta nova modalitat, en moltes ocasions, se sol confondre amb el treball freelance però cada vegada més són les empreses que ofereixen aquest benefici als seus empleats pels avantatges que proporciona a una part ia l'altra, sempre que estigui correctament gestionat. 

Els motius perquè una empresa prengui aquesta decisió són diversos: per proporcionar més flexibilitat laboral i personal dels treballadors, per estalviar en despeses (dietes, quilometratges, llum, aigua, etc.), per modernitzar-se i obtenir millor talent humà gràcies a millors condicions laborals, etc. De fet, el teletreball s'ha estès per tot el món, però un dels països que més i millor ho ha posat en marxa són els Estats Units, on les empreses sempre intenten estar a l'última en termes d'eficiència i rendibilitat.

Si estàs pensant en canviar d'oficina, pot ser que t'interessi aquest post del nostre bloc: https://www.passermoving.com/como-escoger-oficina/

A més, el teletreball es pot personalitzar, per dir-ho d'alguna manera, es pot desenvolupar durant tota la setmana; a les tardes; únicament un parell de dies setmanals; o en certs períodes de l'any en què els empleats per l'estacionalitat de les vacances escolars poden tenir més dificultat per conciliar vida laboral i familiar, per exemple. Per tant, estem parlant del teletreball com un concepte flexible i adaptable amb múltiples modalitats.

De fet, no hem trobat cap definició concreta sobre aquesta modalitat, cada empresa ha d'aplicar les condicions del teletreball de manera que responguin a les necessitats de l'empresa i dels empleats. És per això, que moltes empreses que opten per aquesta modalitat decideixen facilitar el procés proporcionant totes les eines necessàries als treballadors perquè puguin desenvolupar la seva activitat en les millors condicions: taula, cadira, Internet, ordinador de sobretaula, material d'oficina, etc.. Diguem que moltes empreses volen que l'empleat que treballa des de casa estigui en les mateixes condicions que el que és a l'oficina amb l'única diferència del lloc on fa la seva funció.

Si estàs decidit o estàs considerant oferir als teus empleats treballar des de casa, a Passer Moving et podem ajudar guiant-te en el procés, perquè comptem amb diferents serveis que faran que el procés sigui més senzill del que imagines: podem traslladar mobiliari de la teva oficina al domicili dels teus empleats, ubicar-los el despatx a la zona que ells designin amb els equips necessaris, traslladar els arxius, etc. També et podem assessorar en la reubicació de llocs a la teva empresa derivada de la reducció d'hores de presència dels treballadors en acollir-te a aquesta nova modalitat.

Si esteu pensant en canviar la distribució o la localització de l'oficina, en aquest post del nostre bloc trobareu una altra opció https://www.passermoving.com/que-son-las-oficinas-abiertas-y-ventajas/

 

COMPARTEIX AQUEST BLOG!

PUBLICACIONS RECENTS

mudança internacional
caCatalan